Pagrindinis Pagrindinis Svetainės žemėlapis Svetainės žemėlapis El. paštas El. paštas LT  |  EN  |  RU    
Mokymas
Mokytojai
Seminarai
Meditacijos ir dvasinės praktikos
Mantros
Klubo susitikimų temos
Radijo laidų temos
Tuštumos samprata
Gimimo diena
Gimimo dienos keitimas
Naminukas
Žmogaus gyvenimo ciklai
Darbas su baimėmis
Ženklai apie gyvūnus
Ženklai apie augalus
Ženklai apie skaičius
Ženklai daiktai
Ženklai susiję su žmogaus kūnu
Ženklai su griūnančiais planais
Ženklai sapnuose
Apie kantrybę
Dvasingumas ir gerovė
Visažinystės gebėjimai
Vaiko siela
Vidaus organai
Neįprasti reiškiniai
Paklydimas tarp sapno ir realybės
Kamuojantys sapnai
Kaip susigrąžinti savo energiją?
Kodėl žmonės rūko ir vartoja alkoholį?
Kaip surasti save
Pasikartojantys skaičiai
Kaip pasiruošti 2012 metams?
Apie karminį kūną ir jo virpėjimą
Artimos sielos ir sielos dvynės
Bendravimas per atstumą
Karminiai ryšiai
Vasaros stovyklų temos
Kvėpavimas
Astrologija
Įdomu
Paieška
Naujienos el. paštu

Projektai Sveikatingumas Naujienos Renginiai Parduotuvė Fotogalerija Apie mus

Kaip pasiruošti 2012 metų sudėtingesniems laikotarpiams?

   Klausimas: Jūsų prognozės 2012 metams, rodos, jau pradeda pildytis. Jau girdime apie Saulės magnetinius blyksnius, kurie daro įtaką ne tik sveikatai, bet ir ryšio priemonėms. Dar 2004 metų kalendoriuje rašėte apie keistą paukščių, gyvūnų, delfinų elgesį. Gal prieš 2 mėnesius per žinias rodė, kaip daugybė delfinų išplaukė į krantą ir žuvo. Tikriausiai ir jie mus įspėja. Gal pamokysite kokių nors kvėpavimo praktikų, paaiškinsite, į ką sutelkti dėmesį šį pavasarį, kaip pasiruošti rudeniui? Nors radijo laida trumpa, bet ir mažyčiai patarimai daug kam padeda.
   NGW atsakymas: Noriu atliepti į šios moters prašymą. Į tai, jog ji nori išgirsti partarimų, praktikų, kaip ruoštis sudėtingesniam rudeniui.
   Mes jau baigiame Žuvų epochą ir pagal tai, kaip mūsų visuomenė vystosi, galima matyti, kad mes jau perėjome į Vandenio epochą. O jos yra kiti reikalavimai.
   Manau, kad jie yra susiję su aukštesne vibracija, kuria vibruoja žmonijos sąmonė. Tai susiję ir su Žemės evoliucija. Ji tiesiog irgi turi savo evoliucinę kelionę. Žemės, kaip sąmoningos būtybės, vibracija taip pat kyla ir tai kelia žmogaus sielai aukštesnius evoliucinius uždavinius. Žmogui taip pat iškyla būtinybė sugebėti vibruoti ta aukštesne vibracija, nei mes esame įpratę.
   Jeigu mes to nedarome, tai gali kelti įvairių problemų: įvairias ligas, nusivylimą, liūdesį, baimes. Yra svarbu pačiam stengtis pakylėti savo vibracijas - bent jau iki to lygmens, kur vibruoja pozityvios emocijos.
   Juk žmogaus aura vibruoja tam tikru dažniu: apatinės čakros - žemesniu dažniu, vidurinės čakros - širdies čakra, anahata - aukštesniu dažniu, jos yra susijusios su kita spalvine skale, aukštesniosios čakros – kaktos, gerklės, viršugalvio – vibruoja dar aukštesniais dažniais, yra susijusios su kitomis spalvomis. Yra dar aukštesni dažniai, susiję su dvasiniais pasauliais. Žmoguje tos čakros yra virš fizinio kūno galvos. Apie ką aš kalbu?
   Manau, jog žmonija susidurs su būtinybe susiderinti su ypač greitai kylančiomis vibracijomis mūsų aplinkoje. Jei žmogus nežino , kaip tai padaryti, staigus vibracijos pakėlimas – ar meditacijų, ar maldos pagalba, ar ateinant į tą aplinką, kur vibracija yra aukšta, - gali būti priimamas ir išgyvenamas labai negatyviai.
   Jeigu žmogui ypač greitai, per greitai pakyla vibracija, auros dažnis, tai gali pasireikšti kaip pykinimas, vėmimas, kaip galvos skausmas, nervinis drebulys, silpnumas - gali atrodyti, kad jis apsinuodijo. Šiuo atveju tai ne apsinuodijimas – tik žmogaus reakcija į staiga, per gretai pakilusią vibraciją.
   Gebėjimo sąmoningai, takiai pakylėti savo vibracijas ypač prireiks šių metų pabaigoje. Manau, kad šito reikia mokytis sąmoningai, savarankiai.
   Kaip tai padaryti? Lengviau tiems žmonėms, kurie praktikuoja dvasines praktikas, maldą, meditaciją, vizualizaciją, sąmoningą kvėpavimą. O kitiems reikėtų atsigręžti į tai, pradėti domėtis. Tačiau yra pakankamai paprasti būdai, kuriuos galima rekomenduoti visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo. Paprastas patarimas visiems: jei mes orientuosimės į optimistines, pozityvias būsenas, formuodami jas sąmoningai, tai kels bendrą mūsų auros, mūsų čakrų vibraciją – dažnį, kuriame egzistuojame.
   Mes galime kreipti savo būseną į buvimą dėkingumo būsenoje, nuolatinės, valdomos meilės būsenoje, sąmoningai kuriamos, valdomos palaimos būsenoje. Jei įprantame tai daryti, jei tampame savo būsenos kūrėjai, tai naujai įtvirtinta būsena tampa mūsų poelgių, požiūrio, sprendimų ir tų situacijų, kurie ateina į mūsų gyvenimą, priežastimi.
   Mes esame įpratę prie pakankamai pasyvaus buvimo, kada manome, kad, sakykim, meilės būsena yra pasekmė: kyla dėl to, kad į mane kažkas gražiai pažiūrėjo, kažką padovanojo, pasakė tu graži, tu gera, geras. Ir tada mes pajuntame meilės jausmą tam žmogui.
   Esame įpratę prie būsenos kaip rezultato – kažkokio poveikio, atėjusio iš išorės, - to, kas daroma su mumis. Esame įpratę, kad ne mes esame savo būsenų kūrėjai. Manau, kad tai reikėtų ir galima keisti. Galime tapti nuolatiniais savo būsenos kūrėjais – tos vibracijos, kuria vibruoja mūsų esatis. Mes galime tapti priežastimi to, kaip mes gyvename – to fono, tos mūsų nuolatinės būsenos, kurioje yra...
   Kas joje yra, kokios dedamosios?
   O tu pats ir sugalvok, kokioje tu nori būti realybėje? Kokios dedamosios turėtų būti tavo realybėje? Vienam gal tai bus švelnumas, saugumas, harmonija ir meilė. Kitą labiau įkvėps ir jo temperamentui bus artimesnė ramybė. Kitam galbūt bus daug svarbesnės tokios būsenos kaip įkvėpimas, dinamika, drąsa, švytėjimas. Kitam gal svarbiausia tiesa, laisvė, neprisirišimas. Manau, kad yra galimybė tapti pačiam priežastimi to, kokioje būsenoje esi, ir ją tęsti. Tą galima daryti, sujungiant kvėpavimą su mintimi, formuojant įprotį būti kokioje nors būsenoje. Tam reikia tiesiog įpratimo. Tam reikia praktikos, kad mes galėtume pajusti, kad po kurio laiko, kai yra tik pastangos, trumpi pasiekimai, pradėjus kvėpuoti sąmoningai, sujungus kokią nors mintį su kvėpavimu, realybė ima keistis. Pavyzdžiui, kvėpavimą sujungus su dėkingumo vibracija.
   Kas tada vyksta? Tada galima sau užsiduoti algoritmą. Pavyzdžiui, štai aš žiūriu į kompiuterį ir tai darau su dėkingumo vibracija. Tada iš karto aš pamatau, kad esu dėkinga už tą ekraną, kad jame yra informacija, - juk jos galėtų ir nebūti. Matau, kad priešais mane mikrofonas, ir aš dėkinga už tai. Štai šalia sėdi kolega – aš dėkinga už tą puikų, fantastišką kolegą. Matau savo ranką – dėkinga už tai, kad ji veikia, kad ją turiu. Dėkingumas tuomet gali smelkti viską, kur tik nukrypsta dėmesys.
   Galima nukreipti savo kvėpavimą ir sujungti jį kaip su vertybe su tam tikru parametru, algoritmu. Sakau: jis bus mano gyvenime. Pavyzdžiui, tiesiog meilė - tegul būna, tegul tęsiasi. Tegul kvėpuoja, tegul tęsiasi mano kvėpavime – bet kokia, visokia. Tegul sklęs, į ką bepažiūrėčiau, kur bebūčiau, kur beeičiau.
   Kitą gali įkvėpti laisvė. Aš kvėpuoju kartu su laisve, aš žiūriu kartu su laisve, aš ketinu kartu su laisve. Aš guluosi , užmiegu kartu su laisve ir atsikeliu kartu su laisve. Šiuo atveju mes tampame sąmoningi kūrėjai, sujungdami savo būtį su tam tikra būsena, kuri yra vertinga. Ir jei mes įtvirtiname, ji tampa kaip kamertonas. Ir kada tampa nuolatine nors šiek tiek, ji kuria vibraciją, susijusią su vertinga būtimi.
   Tokiu būdu mes galime po truputį kelti vibraciją ir netapti aukomis: „Oi, kas su manimi darosi, kas yra laike, aš nepakeliu didėjančios Saulės vibracijos, energijos, man labai blogai.“
   O ar tu ką nors darei, kad susiderintum su Saulės augančia vibracija. Ar darei ką nors, kad mylėtum jos augantį intensyvumą? Nedarei? Tai gal galima būtų daryti?
   Manau, kad labai svarbu atsigręžti į tą pozityvų nusiteikiamą, kad kas bevyktų su mumis, visatoje visada yra atsveriantys, koordinuojantys procesai. Pavyzdžiui, jei žmogus neturtingas, taip, jis praranda tam tikras galimybes, bet įgyja kažką kita. Jei žmogus turtingas, jis įgyja galimybes, bet praranda galimybę ugdytis kitas savybes. Kas su mumis bevyktų, visada yra procesai, kurie palaiko tam tikrą karminę pusiausvyrą, sielos evoliucinius procesus. Visi momentai vienaip ar kitaip, jei ir ne šiame gyvenime, tai vis tiek suras savo vietą sielos evoliucijos visumoje. Netgi vieno iš gyvenimų tamsus taškas, fragmentas tame didžiajame jūsų būties kaleidoskope, kuris galbūt susiformuos į nuostabią gėlę, taps juodu tašku gėlės centre, papuošdamas ją didžiuoju akcentu.
   Aš kalbu, kad sielai savo evoliucijoje įdomu, svarbu patirti bet kokį patyrimą. Be abejo, čia, dabartyje, mes vengiame patirti kančią. Net jei ją patiriame, galime surasti jai pozityvų įprasminimą, taip stipriai nesureikšmindami ir neprisirišdami prie jos.

Nijolė Gabija Wolmer


© N. G. Wolmer. Visos teisės saugomos. |
Į pagrindinį Į pagrindinį Svetainės žemėlapis Svetainės žemėlapis El. paštas El. paštas